SIMETI, s.r.o.
Česká verze    Česká verze    Česká verzeSIMETI navigace

O zařízení

Vzhledem k současným požadavkům na výrobu čisté/zelené/ elektrické energie, využití přírodních energií vody, větru, slunce a dalších, společnost SIMETI investovala prostředky do vývoje a výroby nového typu zařízení na výrobu elektrické energie. Větrná elektrárna typu SIMETI posouvá označení větrných mikroelektráren do další úrovně svým dosahovaným řešením a výkonem. Přímé spojení turbíny a generátoru direct drive zajišťuje tichý chod bez nadměrných vibrací či snižování výkonů. Při výběru vhodné lokality je možný nadstandardní energetický zisk ve srovnání s malými větrnými elektrárnami vrtulového typu používaných v současnosti.

Celá škála nabízených produktů umožňuje využití větrné energie pro malé objekty v systémech Grid-off a také s připojením na systémy rozvodné soustavy. Umístění větrné eletrárny je díky její nízké hmotnosti velmi variabilní a lze ji postavit i na stávající střechy domů bez nutnosti velkých dodatečných úprav.

Základní popis MVE - malé větrné elektrárny

Produktem společnosti je tedy zařízení na výrobu elektrické energie využitím kinetické energie větru. Celé soustrojí bylo zkonstruováno původně jako prototyp větrně elektrárny malého výkonu, primárně určeného pro ohřev TUV v malých objektech. Po prvních testech zařízení se projevila jeho relativně vysoká účinnost a po zvětšení pracovní plochy byl speciálně pro toto zařízení vyvinut elektrický nízkootáčkový synchronní generátor usazený přímo do osy hlavního rotoru větrné turbíny systémem direct drive.

Zařízení je unikátním metodou využití větrné energie. Samotná větrná turbína má vertikální osu otáčení se třemi základními lopatkami o základní velikosti 2,4 čtvr. m jedné lopatky. Díky nové konstrukci dosahuje zařízení vyšší účinnosti než u ostatních vertikálních turbín. V součinnosti s nízkootáčkovým generátorem elektrické energie je celé zařízení velmi výkonné s ohledem na jeho velikost a tím i možnost umístění.

Původní myšlenkou bylo zkonstruovat výrobek, jehož stavba a následné revize a údržbové práce budou proveditelné běžně dostupnou technikou, proto je konstrukčně celé soustrojí řešeno stavebnicově a jeho umístění v základní velikosti je možné vzhledem k nízké hmotnosti na standardní střešní systémy, stožáry, sloupy apod.

Charakteristickým prvkem celého soustrojí je jeho špičkový výkon v kontrastu s jeho velikostí. Přestože zařízení je nevelké svými rozměry, jeho výkon je srovnatelný s podstatně většími VE v pásmu středních výkonů. Průměr samotné turbíny je o 80% menší a hmotnost dokonce o 90% nižší než u typického zařízení pro výrobu elektrické energie z větru, přičemž koeficient účinnosti je na vyšší úrovni.

Větrné podmínky a vhodnost pro provozování zařízení

Část území České republiky je příznivá pro instalaci větrných elektráren vyšších výkonů a většina studií rychlosti větru byla provedena pro 100 m nad povrchem. Následující mapa zobrazuje rychlosti větru v 10 metrech na povrchem (Ústav fyziky atmosféry AV ČR).


 SIMETI navigace
Copyright © Simeti, s.r.o. 20